تابلو اعلانات

واحد آموزش مدرسه علمیه دارالحکمه اصفهان

تابلو اعلانات

واحد آموزش مدرسه علمیه دارالحکمه اصفهان

قابل توجه طلاب

کلیه دروسی که امتحانات پایانی آن توسط مدرسه گرفته می شود به هیچ عنوان امتحان آن توسط مرکز گرفته نمی شود.

قابل توجه طلاب

جهت هرگونه درخواست از آموزش دارالحکمه به سایت مدرسه دارالحکمه، قسمت سمت چپ بالای صفحه شخصی خود مراجعه کرده و جواب آن را هم از همان آدرس دریافت کنید.